2010-02-01: Sophie Zelmani på omslaget av senaste Situation Stockholm

Sophie Zelmani pryder februariomslaget av Situation Stockholm. Inne i tidningen finns det ett fem sidor långt reportage om henne. Intervjun handlar om hennes rempfeber, att hon är populär i Tyskland, Österrike och Schweiz och om hennes olust att göra intervjuer. Hon berättar också om att det är svårt att få det att gå ihop som artist och att hon har skaffat en manager, Lars Rixon, för att försöka underlätta det. Sophie säger att det inte var planerat att spela in en skiva så kort efter The Ocean and Me, men att hon hittade inspirationen. Precis när inspelningarna påbörjades avled inspelningsteknikern Pontus Olsson. Han var en av de största i musiksverige, och han var med som inspelningstekniker på alla Sophies skivor. Läs mer om honom här.

Skivan recenseras också i tidningen, och får betyget 3,5 av 5.