2010-08-26: Zelmani.se på engelska

Zelamni.se finns nu också på engelska. När sidan startades stod valet mellan att göra sidan på engelska eller svenska. Fördelen med engelska var att sidan skulle nå ut till fler personer än vad en sida på svenska kan göra. Nackdelen var att det skulle inte gå att skriva om en del saker som bara berör personer som kan svenska, som intervjuer i svenska tidningar. Dessutom så ska en svensk artist rent principiellt ha en sida på svenska! Nu är problemet löst genom att ha två sidor.

Den svenska sidan kommer finnas kvar och fungera som vanligt. Den engelska sidan kommer innehålla i princip allt som finns på den svenbska, förutom artikelavdelningen och saker som en person som inte är svensktalande kan få ut något av, t.ex. klipp med TV- eller radiointervjuer.